Driver's license

ตลอดชีวิตการเรียน ไม่เคยสอบได้คะแนนเต็ม
มาสอบทฤษฎี ใบขับขี่รถจักรยานยนต์วันนี้ ได้เต็มทำลายสถิติตัวเองไปเรียบร้อย
v74blog

v74blog