student

"อาจารย์ผมบอกว่า พวกผมที่เรียนหนังสือเนี่ย เปรียบเสมือนกับควาย . . . จูงมาได้ จูงมาถึงที่หนองน้ำ ส่วนจะกินหรือไม่กินนั้นน่ะ ขึ้นอยู่กับควาย"

ถวัลย์ ดัชนี
(ศิษย์ยุคท้ายๆของอาจารย์ ศิลป์ พีระศรี)

No Response to "student"