เงิน กับ ความสุข

คนที่มีเงินน้อยเกินไปจะหาความสุขได้ยาก เพราะความสุขหลายอย่างต้องใช้เงินซื้อหามา
คนที่มีเงินมากเกินไปไม่ได้หมายความว่า จะต้องมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินปานกลาง เพราะเงินนั้นซื้อความสุขได้ถึงระดับหนึ่งเท่านั้น


คนที่มีเงินพอประมาณ สามารถที่จะเป็นแชมเป
ียนของคนที่มีความสุขได้ เพราะความสุขนั้น ส่วนใหญ่มาจากสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ซื้อไม่ได้ด้วยเงิน

ดังนั้น ถ้าคุณเป็นคนที่มีเงินพอประมาณ และใช้ชีวิตที่พอประมาณ คุณก็น่าจะมีชีวิตที่มีความสุขไม่แพ้คนรวยโดยทั่วไปแล้ว


ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
กรุงเทพธุรกิจ 27 มีนาคม 2550

No Response to "เงิน กับ ความสุข"