เก็บใจ

มีคำกล่าวที่ว่า ระยะทางที่ห่างไกล ทำให้หัวใจนั้นห่างกัน . . .
คู่รักหลายต่อหลายคู่ที่เลิกร้างห่างกันเนื่องด้วยต้องอยู่ห่างกันในระยะทางที่ไกล ไปมาหาสู่กันยากลำบาก

หากมองในเชิงกายภาพแล้ว ระยะทางที่ห่างกัน หัวใจก็ย่อมต้องอยู่ห่างกัน (ระยะขจัด) เป็นธรรมดา
แต่ในทางมโนภาพแล้ว ความรักที่บริสุทธิ์และมั่นคง สามารถเอาชนะระยะทางเหล่านั้นได้
แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันเพียงใด แต่ความรักที่ดี ที่มั่นคงต่อกันก็ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงไป

ความรักเป็นสิ่งสวยงาม ความทุ่มเทเป็นสิ่งดี
แต่เส้นทางของความรักมักมีอุปสรรคเสมอ

ขอเพียงแค่เรา 'เก็บใจ' ของเราให้ดี . . . เก็บไว้ สำหรับคนที่เรารัก
แม้ชีวิตรักของเราจะก้าวผ่านไปอย่างเชื่องช้า แต่ก็เป็นก้าวที่เต็มไปด้วยความสุข

No Response to "เก็บใจ"