Winter Wind

มนุษย์มากมาย หลายพันล้านคนดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้...แต่กลับมีเพียงคนเดียวที่เติมเต็มชีวิตของเราได้...เพราะด้วยเหตุนี้ หลายคนจึงค้นหา เฝ้ารอที่จะเจอคนคนนั้น คนที่ใช่ คนที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข...

ขอมอบเพลงนี้ให้กับคนที่ยังตามหาคนคนเดียวคนนั้น...ไม่ว่าคุณจะผ่านช่วงเวลาแห่งการรอคอยมาแล้วกี่หนาว...ขอให้หนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ เป็นช่วงเวลาของคุณ...

No Response to "Winter Wind"