เรือจ้าง

"ครู" เปรียบเสมือนคนพายเรือจ้าง ส่งลูกศิษย์ขึ้นฝั่งแล้ว จึงพายเรือกลับมารับลูกศิษย์รุ่นต่อไป...ผมอาจจะไม่ใช่คนพายเรือที่ดีที่สุด แต่ผมก็ตั้งใจพาย ด้วยหวังจะส่งผู้โดยสารให้ถึงฝั่งอย่างปลอดภัย
vthink

No Response to "เรือจ้าง"