Bi-Yang T-Shirt Design

ออกแบบเสื้อสำหรับ pedal effect จากจีนยี่ห้อ BiYang นำเข้าโดยน้อง Keng Lavish
เรียบง่าย ดูเคลื่อนไหวจากเส้นคลื่นของเสียงที่วิ่งจากซ้ายไปขวา
v74blog
v74blog
v74blog

No Response to "Bi-Yang T-Shirt Design"