Good bye my friends

บ่อยครั้งที่เราไม่อาจฝืนโชคชะตา
ที่เหมือนจะมีใครกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าให้เราเดินไปเสมอ
ผมไม่ชอบการลาจาก เพราะมันท่วมท้นไปด้วยความหม่นเศร้า
ไม่ชอบการบอกลา เพราะเป็นคำที่เอ่ยออกไปด้วยใจฝืน

good bye my friends . . .

v74v74v74