ลมหนาว

ลมหนาวมา คราครั้งใด พาใจหวิว
ลมหนาวพริ้ว พัดใจร้อน ให้อ่อนหวาน
ลมหนาวเนื้่อ ได้ห่มเนื้อ ยิ้มแก้มบาน
ลมหนาวผ่าน ล่วงเลยไป ใจคนึง

No Response to "ลมหนาว"