The Sun

พระอาทิตย์ อาจอง ทรงพลัง
ให้มนุษย์ อยู่ยั้ง ยังชีพได้
ให้แสงแดด ให้พลัง ที่มากมาย
ให้อบอุ่น ให้ร่างกาย ได้ยืนยง

สี่คนร็อค ชาวไทยใช้ 'เดอะซัน'
เสกสร้างสรร ดนตรีสวย ด้วยประสงค์
ยกระดับ ไทยสากล ให้ดำรงค์
รวมเป็นวง เมทัลไทย ไว้จำเนียร

ชุดแรกสุด ก่อกำเนิด เกิด'เดอะซัน'
เพลงสุดมันส์ ปฐมพงศ์ บรรจงเขียน
จักรรินทร์ ดีดกีต้าร์ ระดับเซียน
พิทักษ์เนียน เลสเตอร์นุ่ม ลุ่มลึกกลอง

The SunThe SunThe SunThe Sun
ชุดที่สอง 'เสือ สิงห์ กระทิง แรด'
ดุจเปลวแดด สาดแสง อาทิตย์ส่อง
เสียงกีต้าร์ เสียงร้อง เสียงเบสกลอง
สร้างทำนอง พริ้วไหว ไม่เปลี่ยนแปลง

ดีดกีต้าร์ ได้สำเนียง เสียงไพเราะ
กลุ่มโน๊ตเกาะ กอดกวัด สะบัดแสง
รักดูดดื่ม เสียวกระเส่า เร่าร้อนแรง
ถูกแสดง ผ่านคำร้อง พ้องสวยงาม

เพลงช้าหวาน สานอารมณ์ ได้กลมกล่อม
ครบถ้วนพร้อม แทรกคำสอน ป้อนคำถาม
เพลงเร็วเสริม เติมติด ให้คิดตาม
สิ่งเลวทราม สิ่งดีงาม ความสัมพันธ์
The SunThe SunThe SunThe Sun
ชุดที่สามนาม 'ถนนพระอาทิตย์'
กลั่นความคิด สู่บทเพลง บรรเลงฝัน
'รัสปูติน' 'ดีที่สุดแล้ว' 'เฮ้ว'สุดมันส์
ส่ง 'เดอะซัน' ขึ้นทำเนียบ เทียบสากล

บ้างหยอกเย้า บ้างเศร้าโศก บ้างโยกหัว
กระหน่ำรัว กลองสนั่น เบสสนอง
กีต้าร์ดีด กรีดอารมณ์ สมทำนอง
เด่นเสียงร้อง เปี่ยมกำลัง ดังกังวาล

ประวัติศาสตร์ เพลงไทย ได้จารึก
ขยันฝึก ขยันซ้อม เป็นรากฐาน
เกิดฝีมือ เกิดบทเพลง เกิดตำนาน
ให้ลูกหลาน ได้สืบทอด ตลอดไป
The SunThe SunThe SunThe Sun

No Response to "The Sun"