วันแห่งความรัก

วัน.......แห่งรักเร่าร้อน..........พองาม
แห่ง.....ที่มีแต่ความ..............สอดคล้อง
ความ...อบอุ่นทุกยาม............เกิดก่อ
รัก.......พ่อแม่พี่น้อง.............อย่าได้ ลืมเลือน

No Response to "วันแห่งความรัก"