ผล Vote LK logo ครั้งที่ 3

vthink
ผล Vote ครั้งที่ 3 // Final logo
พี่เอ หมึก - 12C
พี่เอ Guitarwork - 12D
ลุงกก - 12B
พี่กุ๊ - 12B
พี่ตรุ๋ย - 12B
พี่น้ำ - 12D
พี่ว่อง - 12B
พี่เพชร - 12B
พี่โก้ i-atom - 12C
ยอด - 12B
พี่อ้วน e-flat - 12D
พี่อ้วนศักดิ์ - 12D
เก่งหม้อ - 12B
เก่งไม้ - 12B
แฮ้ป - 12B
พี่ Big - 12D
พี่นกไฟ - 12B
พี่นิวัฒน์ Maruko - No vote
พี่หมออู๋ - No vote
แบม - No vote
พี่ต้น sazabi - No vote
เอก - No vote
พี่เอจ้า - 12B
ยุด - 12C
วุฒิ - No vote อยู่แล้ว


รวมคะแนน . . .
12A - 0 คะแนน
12B - 11 คะแนน / ลุงกก+พี่กุ๊+พี่ตรุ๋ย+พี่ว่อง + พี่เพชร + ยอด + เก่งหม้อ + เก่งไม้ + แฮ้ป + พี่นกไฟ + พี่เอจ้า
12C - 3 คะแนน / พี่เอ หมึก + พี่โก้ i-atom + ยุด
12D - 5 คะแนน / พี่เอ Guitarwork + พี่น้ำ + พี่อ้วน e-flat + พี่อ้วนศักดิ์ + พี่ Big

logo ที่ได้รับการ vote สูงสุดคือ 12B
ซึ่งได้คะแนน vote ถึง 11 คะแนนด้วยกัน ถึงแม้ว่าจะมี 5 ท่านที่ยังไม่ได้ vote คือ
พี่นิวัฒน์ Maruko + พี่หมออู๋ + แบม + พี่ต้น sazabi + เอก
แต่อีก 5 คะแนนนี้ แม้จะ vote ให้กับ 12D ก็จะได้แค่ 10 คะแนนเท่านั้น
ดังนั้น . . .

12B is the winner !

vthink
vthink
vthink
vthink

No Response to "ผล Vote LK logo ครั้งที่ 3"